فیلتر ها
  • فیلتر ها
    حذف فیلتر‌ها
کارآفرینی
هاکا {مستر}
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
از ایده تا ایجاد کسب و کار
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
میتاپ هایلایت
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
ششمین دوره هکاتون کارآفرینی چکاوک
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
رویداد سفر به آینده اقتصاد
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
رویداد سفر به آینده ادبیات
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
رویداد سفر به آینده مدیریت
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
رویداد سفر به آینده کامپیوتر
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
رویداد سفر به آینده علوم ارتباطات
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
رویداد سفر به آینده روانشناسی
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
نوروز جهش (داستانی متفاوت از قلب اکوسیستم نوآوری)
رویداد به اتمام رسیده است
کارآفرینی
دوره مقدماتی Catia
رویداد به اتمام رسیده است
مشاهده بیشتر

با عضویت در خبرنامه، از تازه‌های دنیای کسب و کار، نوآوری و سرمایه‌گذاری باخبر شوید.