شما بیشترین زمان خود را در محیط کار در کنار همکارانتان سپری می‌کنید. نیکو محیطی که افراد با نور امید به ساخت آینده‌ای درخشان، به آن تعلق داشته، سخت تلاش میکنند و در مسیر رسیدن‌، بی‌دریغ علم، تجربه و ارتباطاتشان را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.
ما در جهش به سال‌های ۹۶ و ۹۷ افتخار می‌کنیم که با وجود مشکلات تاسیساتی در سرمایش و گرمایش ساختمان دانشگاه، بدون ظرفیت خالی، مجموعا بیش از ۱۰۰ نفر از ۱۶ استارتاپ در زیر یک سقف جمع شدند و در کنار یکدیگر به خلق ارزش پرداختند. صمیمیتی که محدود به سقف ساختمان نماند و اکنون نیز در جای جای دنیا همچنان ادامه دارد.

جهش، عضو هیئت رئیسه انجمن فضاهای کار اشتراکی اتاق بازرگانی ایران

برای رشد صنعت فضای کار اشتراکی، لازم است نهادها و سازمان‌های دولتی، جایگاه ارزشمند آن را در اکوسیستم نوآوری کشور، به رسمیت شمرده و با مشارکت و مدیریت بخش خصوصی مقدمه گسترش فرهنگ اقتصاد اشتراکی را فراهم آورند.
همچنین صنایع و سرمایه‌گذاران بزرگ کشور می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این حوزه، نقشی تعیین‌کننده در آینده صنعت خویش ایفا کنند.

  • ارسال درخواست عضویت
    • فایل ارائه به سرمایه‌گذار (Pitch Deck)

    • در صورت درخواست جذب سرمایه، بهترین ارائه خود را بارگزاری کنید