اولین قدم اجرایی کردن ایده‌ها از رویداد آغاز می‌شود.
رویدادهای جهش با هدف معرفی فرصت‌ها و اتصال افراد و شرکت‌ها به یکدیگر، طراحی و اجرا می‌گردد.
افتخار ما این است که در این سال‌ها به واسطه برگزاری رویدادهای به یادماندنی و با کمک خداوند توانستیم شروع کننده‌ی داستان‌های آشنایی، مشارکت و همکاری‌های فراوان باشیم.

رویدادها
  • استارتاپ ویکند

  • سید استارز

  • پایرت سامیت

  • هکاتن

یک گردهمایی به صورت آموزشی و تجربی برای کارآفرینان و افراد ایده‌پرداز است تا در جریان آن بتوانند ایده‌های خود را با یکدیگر در میان گذاشته و آنها را در معرض قضاوت داوران و مربیان قرار دهند. این برنامه از این جهت اهمیت دارد که تعداد افراد شرکت کننده در آن زیاد است و در کشورهای معتبر دنیا اجرا می‌شود.

شرکت در رویدادها
  • برای اطلاع از رویدادهای جهش فرم زیر را پر کنید: