فضای کار اشتراکی

اشتراک ایده‌های خلاقانه، تبادل دانش و تجربه، تعامل و آشنایی میان افراد، بخشی از فرصت‌های ایجاد شده برای اعضای فضای کار اشتراکی جهش می‌باشد. اطلاعات بیشتر در مورد فضاهای کار اشتراکی.

فضاهای کار اشتراکی در تهران
فضاهای کار اشتراکی در تهران

لیست فضاهای کار اشتراکی در تهران

فضای کار، به خصوص در تهران که هزینه ها بسیار بالاست، اهمیت بسیاری دارد و فضای کار اشتراکی، راه حلی است که بسیاری از افراد به آن فکر می کنند. البته هزینه کمتر تنها دلیلی نیست که استفاده از فضای کار اشتراکی را توجیه می کند، ولی قطعا یکی از مهمترین علت هاست.

خبرنامه جهش

با عضویت در خبرنامه، از تازه‌های دنیای کسب و کار، نوآوری و سرمایه‌گذاری باخبر شوید.