در فرایند رشد یک بذر، خاک نیکو، مهمترین نقش را ایفا می‌کند.
استعدادها و استارتاپ‌ها، بذرها هستند و سرمایه‌گذاران باحمایت‌های مادی و معنوی بذرپاشی می‌کنند.
ما در جهش تلاش می‌کنیم تا با کمک خداوند خاکی وسیع و نیکو برای جوانه زدن بذرها و رشد صد برابری فراهم آوریم.

با توجه به پیچیدگی‌های محصول اولیه، فرایندی یک تا سه ساله است که در طی آن:

 • ابتدا اعتبار ایده سنجیده می‌شود و فرصت‌ها شناسایی می‌شود
 • هویت، برند و استراتژی ارتباطات با مخاطبین، طراحی و اجرا می‌شود
 • پیشبینی‌های مالی یک ساله و سه ساله و مدل کسب و کار نگارش می‌گردد
 • محصول اولیه توسط تیم منتخب از فراخوان توسعه داده می‌شود
 • فرایندهای حقوقی از جمله مسائل ثبتی، حاکمیت شرکتی و قراردادها تدوین می‌گردد
 • ایونت خصوصی معرفی محصول برای مخاطبین اولیه برگزار می‌شود

استارتاپ‌ها پس از طی کردن مراحل اولیه، داده‌های قابل استنادی از مشتریان، محصول و بازار به دست می‌آورند. جهش با تحلیل و راستی آزمایی این اطلاعات، نرخ جذابیت آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را بررسی کرده و با توجه به حجم سرمایه‌ درخواستی و موضوع فعالیت، مناسب‌ترین سرمایه‌گذارها را پیشنهاد می‌دهد، این فرایندی دو تا شش ماهه است که در طی آن موارد زیر مرحله به مرحله پیش می‌رود:

 • جلسات مصاحبه با استارتاپ با هدف دریافت و تحلیل داده‌های کسب و کار
 • راستی آزمایی داده‌های دریافت شده
 • نگارش گزارش تحلیلی از نرخ جذابیت استارتاپ برای سرمایه‌گذاری
 • انتخاب مناسب‌ترین سرمایه‌گذاران و ارسال گزارش معرفی تحلیلی استارتاپ به آن‌ها
 • مدیریت جلسات سرمایه‌گذار و استارتاپ
 • نگارش قرارداد سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از تجارب اکوسیستم نوآوری و استاندارهای جهانی
تقسیم بندی سرمایه گذاران
 • سرمایه‌گذار حقیقی
 • سرمایه‌گذاری صندوق‌های جسورانه
 • سرمایه گذاری شرکتی

افراد صاحب علم، تجربه و ارتباطات در حوزه‌ای تخصصی که می‌توانند با سرمایه‌گذاری و شراکت با یک تیم استارتاپی در آن حوزه، سرعت رشد و پیشرفت را به صورت چشمگیری افزایش دهند.

اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری