• جهش کافه یک فضای باز و سرسبز برای جلسات کاری، رویدادها و کارگاه‌ها است. منوی نوشیدنی، دسرهای خوشمزه و غذاهای سرد جهش کافه بر اساس دستورالعمل‌های منحصر به فرد سرو می‌شود. توجه داشته باشید که حضور در کافه جهش و داشتن کارت عضویت برای عموم مردم امکان پذیر نیست ، رزرو قبلی یا دعوت نامه رسمی الزامی است.

برای جلوگیری از شیوع ⚠️ covid-19، رزرواسیون جهش کافه به طور موقت تا اطلاع ثانوی لغو می‌شوند.

رزرو

جهش کافه یک فضای باز و سرسبز برای جلسات کاری، رویدادها و کارگاه‌ها است. منوی نوشیدنی، دسرهای خوشمزه و غذاهای سرد جهش کافه بر اساس دستورالعمل‌های منحصر به فرد سرو می‌شود. توجه داشته باشید که حضور در کافه جهش و داشتن کارت عضویت برای عموم مردم امکان پذیر نیست ، رزرو قبلی یا دعوت نامه رسمی الزامی است.