• چرا جهش؟

  جهش از اولین شرکت‌های فعال در حوزه شتابدهی هست که به صورت مستمر به فعالیتش ادامه داده است. و آخرین مدل شتابدهی ما پس از میزبانی ۲۰ استارتاپ و تجارب و دانش این سال ها طراحی شده است.

خدمات شتابدهنده جهش
 • راهبری استراتژیک
 • جذب سرمایه
 • شبکه ارتباطی
شرایط حداقلی جذب سرمایه

تمامی شرایط زیر برای ورود هر استارتاپ به مسیر شتابدهی لازم می‌باشد

 • تیم کامل
 • MVP موجود
 • داشتن ترکشن بازار
سرمایه‌گذاران جهش
JavanehAfarineshFinnova100StartupEduTechIdehubKarayaPersia FundYazd Technology Research Fund
ارزیابی
حقوقی
زیرساخت‌ها
مدیریت پروژه
منتورینگ
حسابداری
مارکتینگ
خروج استارتاپ
 • امضای توافق نامه راهبری با سرمایه گذار و استارتاپ
 • ارزیابی موشکافانه محصول استارتاپ توسط متخصصان فنی
 • ارزیابی وضعیت حقوقی شرکت و اعضای موسس استارتاپ
 • ارزیابی وضعیت مالیاتی و امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی
 • راستی آزمایی و بررسی صداقت آمار ارائه شده از سوی استارتاپ
 • ارزشگذاری با چند روش مختلف متناسب با مرحله و حوزه فعالیت استارتاپ
 • ارائه گزارش جامع از نتیجه فرایند ارزیابی و ارزشگذاری به سرمایه گذار
  ارسال درخواست
   • آپلود فایل پیچ‌دک

   • آپلود رزومه موسس

   • آموزش نوشتن فایل پیچ دک