شتابدهنده جهش

سرمایه‌گذاری بلند مدت به امید تولد یک تک‌شاخ

ا گذر زمان و کسب تجربه و دانش، فرایند سرمایه‌گذاری شتابدهنده جهش سخت‌گیرانه‌تر شده است و دیگر خبری از دوره‌های ثابت شش ماهه شتابدهی نیست. در مدل جدید به صورت موردی استارتاپ‌ها انتخاب میشوند و هر استارتاپ برنامه زمانی مخصوص به خود را طی خواهد کرد. سرمایه‌گذاری نقدی، فضای کاری، تیم منتورینگ متخصص و شبکه ارتباطی گسترده با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، از جمله خدماتیست که شتابدهنده جهش به استارتاپ‌های زیرمجموعه خود ارائه می‌دهد.

شتابدهنده جهش چه می‌کند

  • فضای کاری اشتراکی

  • شبکه مربیان متخصص

  • سرمایه‌گذاری نقدی و غیرنقدی

  • شبکه ارتباطی با سازمان‌های دولتی و خصوصی

استارتاپ‌های پیشتاز در شتابدهنده جهش

فرم تقاضای ورود به دوره‌ی شتابدهی جهش

شبکه های اجتماعی کافه و فضای کار اشتراکی جهش