شماره تماس: ۲۲۴۱۷۵۶۹ - ۰۲۱

یک تیم خلاق و نوآور

کاوه گودرزی

کاوه گودرزی

CEO
سمانه احمدی

سمانه احمدی

Community Manager
حامد ادریسیان

حامد ادریسیان

Legal Consultant
مریم گودرزی

مریم گودرزی

Human Resource
متینه موسوی

متینه موسوی

Public Relation
مجید احمدی

مجید احمدی

Community Builder
شایدم شما!

شایدم شما!

طراح، برنامه نویس یا ...

داوطلب های معرکه و باهوش

شایدم شما!

شایدم شما!

طراح، برنامه نویس یا ...
علی میرلو

علی میرلو

برنامه نویس
امیر ترابی

امیر ترابی

طراح ظاهری