خلاقیت در نوآوری

جهش؛ تفکری خلاق، نوآور و باوری عمیق از میل باطنی گروهی است که پیشرفت ایران را والاترین هدف خود می دانند.
ساختمان نوآوری جهش فضایی با بیش از ۱۰۰۰ مترمربع، میزبان بیش از ۱۰۰ کارآفرین، نخبه و فارغ‌التحصیل دانشگاهی‌است که با روحیه کارآفرینی و ارزش‌آفرینی خود به این فضا رونق داده‌اند.