شماره تماس: ۲۲۴۱۷۵۶۹ - ۰۲۱

تیم جهش

یک تیم جوان، با انگیزه و خوبیم!

دوره پیش‌شتابدهی جهش

شتابدهنده ها شرکت هایی هستند که استارتاپ ها را  از ابتدا مورد حمایت فکری، فنی، مالی قرار میدهند و بر اساس شرایط داخلی خودشان آنها را پذیرفته و کمک میکنند. روش پذیرش توسط هر شتابدهنده با شتابدهنده ی دیگر متفاوت می باشد. بعضی ها در یک فضای کاری رقابتی تیم ها را به معرفی ایده های خود دعوت میکنند و بین چند ایده ی برتر رقابت فشرده برگزار میکنند و در آخر روی یک یا چند ایده سرمایه گذاری نهایی را انجام میدهند. بعضی دیگر هم به صورت تک تک با تیم ها جلسه برگزار میکنند و ایده و تیم اجرایی آنها را بررسی میکنند.

درباره جهش

جهش تفکری خلاق، نوآور و باوری عمیق از میل باطنی گروهی است که پیشرفت ایران را والاترین هدف خود می دانند.
جهش؛ پروژه ای خواهد بود با قابلیت گسترش به سایر دانشگاه های کشور و نهادهای آموزشی، تا ارتباط موثر و پایدار قشر فرهیخته دانشگاهی و بازار تولید داخلی در بستر آن شکل گیرد و محترم شمردن آن توسط نهادهای حکومتی و دولتی موجب قرارگیری آن در جایگاهی در شأن و منزلت کانون علم ایرانی خواهد شد.

مزیت های حضور در جهش


حمایت

اکوسیستم استارتاپی

آموزش

دانش نوین استارتاپی

مربی‌گری

کارآفرینان موفق

سرمایه‌گذاری

فرصت های بی نظیر

شبکه سازی

ارتباط با افراد حرفه ای

فضای کاری

فضای کار اشتراکی

با ثبت نام در دوره های پیش شتابدهی جهش و گذراندن دوره های تحصصی کسب و کار آماده حضور در دوره شتابدهی میشوید. برای حضور در دوره شتابدهی جهش، طی سه مرحله رقابتی از بین چهل تیم، ده تیم انتخاب شده و از مزایایی مثل فضای کار اشتراکی رایگان، ارتباط با افراد حرفه ای، فرصت های بی نظیر سرمایه گذاری، مربی گری توسط صاحبان کسب و کار موفق از دانش تخصصی به روز استارتاپی بهره مند شده و مهم تر از همه حمایت اکوسیستم استارتاپی را خواهید داشت.

دوره اول این دوره در پاییز۹۵،دوره دوم تابستان۹۶در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. هم اکنون دوره پاییزه ۹۷ جدید در حال ثبت نام میباشد.

برخی از مربیان جهش


استارتاپ‌های جهش


imenfood2

ایمن فود

barghbani2

برق ۷۲۴

onyva2

انیوا

asansport3

آسان اسپرت

همکاران ما


مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی
مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی
World’s Biggest Startup Competition in Emerging Markets
World’s Biggest Startup Competition in Emerging Markets
pirate-summit-ben-sufiani
تیم تولید محتوای جهش از آموزش های فرا محتوا استفاده می کند. فرامحتوا، آژانس تخصصی بازاریابی محتوا است که فعالیت خود را با تمرکز بر حوزه تدوین استراتژی محتوا و همچنین تولید محتوا آغاز کرده است.
تیم تولید محتوای جهش ازآموزشهای فرامحتوا استفاده میکند.

بلاگ جهش